Presse Berichte

Berichte in Presse zur 10.Innscale

Vorbericht über die 10.lnnscale
Vorbericht der PNP vom 17.4.24 über die 10.Innscale
Vorbericht 17.04.2024 PNP - InnScale 202[...]
PDF-Dokument [582.6 KB]
Bericht über die 10.lnnscale
Bericht der PNP vom 22.4.24 über die 10.Innscale
Nachbericht 22.04.2024 PNP - InnScale 20[...]
PDF-Dokument [668.7 KB]